Notes legals


Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.


Titular de la pàgina web

LA LLAR DEL MOBLE S.A.
està domiciliada a:
Carretera de Vic, 92, Cp 08530, La Garriga.
inscrita en el registre mercantil de Barcelona,
REGISTRE MERCANTIL.
CIF XXXXXXXXX

Adreça de correu electrònic de contacte: clients@lallardelmoble.com és l’adreça web de lallardelmoble.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.
Telèfon de contacte: 93 871 82 73

Propietat intel·lectual © Copyright 2010 LA LLAR DEL MOBLE S.A., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de LA LLAR DEL MOBLE S.A.. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

· Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a LA LLAR DEL MOBLE S.A. per mitjà de framing.
· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de LA LLAR DEL MOBLE S.A. mitjançant in line linking.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a LA LLAR DEL MOBLE S.A. conforme les disposicions vigents.


Responsabilitat dels continguts i els enllaços

LA LLAR DEL MOBLE S.A. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. LA LLAR DEL MOBLE S.A. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.


Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de LA LLAR DEL MOBLE S.A. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: LA LLAR DEL MOBLE S.A.
Carretera de Vic, 92, Cp 08530, La Garriga
clients@lallardelmoble.com

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.


Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.